Facebook Pixel
Stina Dannerfjord
Stina Dannerfjord

Vi er glade for at kunne byde velkommen til vores nye ekspert Stina Dannerfjord, som ejer klinikken Dannerfjord. Stina er klinisk ernærningsterapeut og psykoterapeut. Hun er forfatter til bogen "100 Genveje til Vægttab" og har deltaget som ekspert i programmet "Fede Forhold" på DR2. Derudover er hun mor til 2 skønne drenge.

Hvad er din professionelle titel og baggrund?
Jeg er uddannet Cand. Scient. i klinisk ernæring fra KU i 2008, hvor jeg skrev speciale omkring lungecancer og fiskeolies indvirkning på patienter i aktiv behandling.

Endvidere har jeg taget en uddannelse som psykoterapeut idet jeg også arbejder med spiseforstyrrelser, hvor ernæringen ikke alene gør det.
 
Hvilket område er du specialiseret i, og hvor mange års erfaring har du?
Jeg har arbejdet med kræftpatienter gennem 12 år, hvor jeg bl.a. har vejledt mine patienter om de rette måltider under og imellem behandlinger. Jeg har gennem 5 år undervist læger og sygeplejersker i ernæring til kræftramte og undervist patienter og pårørende gennem ”Dit liv”/kræftens bekæmpelse.
 
Ydermere har jeg gennem de sidste 8 år arbejdet med unge og voksne med spiseforstyrrelser, de 2 år på et psykiatrisk hospital med tilknyttet dagcenter.
 
De seneste 8 år har jeg også arbejdet med overvægt generelt - mennesker, der enten har haft ønske om et stort eller lille vægttab.
 
Fortæl lidt omkring dig selv?
Jeg er gift, mor til to drenge på 7 og 9 og har en australsk hyrdehund, der passer perfekt til mit aktivitetsniveau. Min helt store passion er løb og jeg deltager gerne i forskellige Marathon verden over (har bl.a. løbet de 6 majors). Til december 2019, skal jeg løbe mit første ultraløb i Ica-ørkenen i Peru. Derudover vægter jeg min familie højt og jeg elsker at rejse og tage på eventyr med min mand og vores drenge. 
 
I forhold til mit arbejde er jeg:
Meget engageret i mit arbejde og de mennesker jeg arbejder med og brænder for at gøre en forskel. Det gør sig gældende rent professionelt men også i mit nærmiljø. Jeg er nysgerrig og søger hele tiden ny viden enten gennem litteratur, tidsskrifter, kurser eller uddannelser. Jeg tror ikke på at succes opnås gennem et filter, men ved benhårdt arbejde og det gælder i de fleste af livets aspekter – også når det gælder kostomlægning.
 
Løbende aktiviteter og tidligere bedrifter, som vi bør vide om?
Jeg har klinik i Borgergade - www.dannerfjord.dk, hvor jeg hjælper alle lige fra kræftramte, spiseforstyrrede samt folk med forskellige livsstilssygdomme og overvægt.

I år udkom jeg med min først bog ”100 Genveje til Vægttab”, som er en nem tilgængelig bog om sundhed i hverdagen. Jeg har ligeledes været ekspert på programmet ”Fede Forhold”, der blev sendt i starten af 2019 på DR2.
 
Hvad er din opfattelse af VITAVIVA, og hvorfor anbefaler du VITAVIVA?
VITAVIVA udfylder i den grad et hul i markedet med deres helt igennem unikke sammensætning af vitaminer, mineraler og urter. Derudover arbejder VITAVIVA også med helt andre doser end hvad man normalt ser, hvilket også gør deres produkter særligt spændende. Inden jeg stiftede bekendtskab med VITVIVA, købte jeg altid mine vitaminer i USA, netop fordi amerikanerne også arbejder med højere doser end det vi ser i Danmark. Det gør bl.a. at man eksempelvis ikke behøver tage 2-3 D-vitaminer ad gangen, men kan nøjes med en enkelt pille. Deres sammensætning af mange kosttilskud opfylder også flere behov, så man igen ikke behøver at tage flere forskellige kosttilskud, men har det hele samlet i en pille. Der ligger stor ekspertise i udviklingen af deres produkter og intet er overladt til tilfældighederne men nøje udvalgt, testet og gennemtænkt.

Jeg vil helt klart anbefale VITAVIVA til dem, der vægter sundhed højt eller til de, som har en lidelse eller sygdom, hvor kosten og kosttilskud kan gøre en forskel eller ganske enkelt til feinschmeckeren indenfor kosttilskud.

Hvilke produkter er dine favoritter fra VITAVIVA?
Det må være ProbiotikaVitaDaily, 3 in 1 Beauty Booster og Organic Coconut oil.

VITAVIVA

What is your professional title and educational background?
I have a Masters degree in clinical nutrition from University of Copenhagen (2008), where I wrote a thesis on lung cancer and the impact of fish oil on patients in active treatment. Furthermore, I'm a psychotherapist, which I use in my work - especially when treating eating disorders.

Which fields are you specialized in and how many years of experience do you have? 
I have been working with cancer patients for 12 years, where I have advised my patients in eating the right food between treatments. For 5 years I have educated doctors and nurses, who work with cancer patients, in nutrition along with teaching patients and their relatives through “Dit liv”/Kræftens Bekæmpelse (Danish Cancer Society). For the past 8 years, I have also worked with people with obesity. These people wish to lose weight. During this time, I have also worked with young people and adults with eating disorders, 2 of those years I have been working in a psychiatric hospital with an associated day center.

Tell us a little about yourself 
I am married and a mother of two boys aged 7 and 9. I have an Australian sheepdog which fits perfectly in my level of activity. My big passion is running, and I like to participate in different Marathons around the world (amongst those, I have run the 6 majors). In December 2019, I am going to run my first ultra-run in the Ica desert in Peru. Besides that, my family is important to me and I love to travel and go on adventures with my husband and our boys.

In relation to my work.
I am very engaged in my work and the people I work with. I am passionate about making a difference. This applies to my professional working environment but also to my local environment. I'm always curious and always want to increase my knowledge, either through literature, journals, courses or education. I don’t believe success is reached through a filter but through hard work. This applies to many aspects of life – also when it comes to changing your diet.

Any ongoing activities and past accomplishments that we should know of?
I have a clinic in Copenhagen - www.dannerfjord.dk, where I help people with cancer, eating disorders and people with different lifestyle diseases and obesity. This year I debuted my first book “”100 Shortcuts to Weight loss", which is an easy accessible book about health in everyday life. I'm also an expert in the TV program "Obese Conditions", which aired at the beginning of 2019 on DR2.

What is your perception of VITAVIVA and why do you recommend VITAVIVA? 
VITAVIVA definitely fills a hole in the market with their unique combination of vitamins, minerals, and herbs. Additionally, VITAVIVA works with other kinds of doses than what you normally see, which also make their product really interesting.
Before I got to know about VITAVIVA, I always bought my vitamins in the US, because Americans also work with higher doses than what is seen in most European countries. This means that for example you don’t have to take 2-3 supplements of vitamin D at a time, but you can simply take one pill. Their combination of many supplements also meets more needs, meaning you don’t have to take several different supplements, but have it all gathered in one pill. There is great expertise behind the development of their products, and nothing is left to the matter of chance but carefully selected, tested and well thought out.

I would surely recommend VITAVIVA to those who highly value their health or to those who have a disorder or illness in which the diet and supplements can make a difference.

What are your favourite products from VITAVIVA?
My favourite products are Probiotic 30 billion3 in 1 Beauty Booster, Organic Coconut oil, and Vitadaily.

A great and warm welcome to Stina.

VITAVIVA