Facebook Pixel

Reklamation/returnering

 

Reklamationsret

Har du problemer eller spørgsmål vedrørende din ordre, så kontakt os pr. e-mail på viva@vitaviva.com

I henhold til EU lovgivning har kunder 24 måneders reklamationsret - dog med evt. begrænsning af holdbarhedsdato. Reklamation skal ske inden rimelig tid, dvs. inden 2 måneder efter man har konstateret fejlen eller manglen. Henvendelse sker til viva@vitaviva.com

Fortrydelsesret

I henhold til gældende EU-regler har Vitavivas kunder fortrydelsesret på alle ordrer, forudsat visse betingelser overholdes, se nedenfor. 

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Vitaviva BV, c/o DSV Solutions Nederland BV, Europalaan 18, 6199 AB Maastricht-Airport, Holland. Telefonnummer +31 20 7372666. E-mail: viva@vitaviva.com Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail) og angive ordrenummer, som fortrydelsen vedrører. De har også mulighed for at udfylde og indsende denne standard fortrydelsesformular:

Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende. Formularen sendes til:
E-Mail: viva@vitaviva.com 
Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale

om følgende varer (*):
ordrenummer(*)
bestilt den (*)/modtaget den (*):
Modtagers navn (motagers navn):
Modtagers adresse (modtagers adresse):
Modtagers underskrift (modtagers underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):
Dato________________________________

* Ikke relevante oplysninger overstreges.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet, dvs inden 14 fra de modtager varen.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet eller det ikke kan lade sig gøre grundet betalingsudbyderens forhold. I disset tilfælde bedes De oplyse kontonummer, hvortil beløbet kan overføres. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

OBS: De skal dog selv betale for fragten i forbindelse med selve returneringen af varerne.

Vi kan tilbageholde betalingen, indtil vi har modtaget varerne retur i uåbnet tilstand, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De returnerer varerne eller afleverer dem til os Vitaviva BV, c/o DSV Solutions Nederland BV, Europalaan 18, 6199 AB Maastricht-Airport uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristne er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

OBS: Vores varer er af hygiejniske hensyn plomberet/forseglet. Såfremt denne plombering/forsegling brydes bortfalder Deres fortrydelsesret og varen kan ikke returneres.

Returnering af produkter sendes til (vedlagt kopi af fortrydelsesformularen eller er anden angivelse af ordrenummer):

VITAVIVA B.V.
c/o DSV Solutions Nederland BV, 
Europalaan 18
6199 AB Maastricht-Airport
Holland

Uafhentede varer eller returvarer

VITAVIVA forbeholder sig ret til at pålægge et gebyr på 10 € for uafhentede forsendelser eller forsendelser hvor modtagelsen er nægtet. Hvis returneringen skyldes en fejl hos VITAVIVA eller postvæsenet, vil gebyret ikke blive opkrævet. Omkostninger, du kan pådrage sig i et sådant tilfælde, vil blive erstattet af VITAVIVA.